Hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Coach, Tietokirjailija Kati Niemi

Hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet stressaavat – Coaching

Laita hyvä kiertoon!

Jos hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet stressaavat sinua, et ole yksin. Executive coaching-, johdon NLP-valmennus ja hypnoterapia-asiakkaisiini on kuulunut pitkän kansainvälisen uran tehneitä johtajia, uraputkessa parhaillaan paahtavia nuorempia esimiehiä ja liiketoimintavastuussa olevia johtajia sekä hallitusjäseniä. Vaikka näiden kaikkien eri johtajien työtehtävät tai esimerkiksi hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet sekä yrityksen toimiala tai koko luokka ovatkin erilaiset, heillä on usein yhteinen nimittäjä: stressi

Vastuu painaa joskus liikaa ja yöunetkin menevät tiukoissa paikoissa. Eikä vastuusta pääse aina irti kovinkaan helposti juuri sillä hetkellä, kun vastuunkannon aiheuttama työkuorma alkaa rasittamaan oikein todenteolla. Ylintä vastuuta kantavat hallituksen jäsenet (tai yksinyrittäjä, joka on myös hallituksen ainoa jäsen), joten tällä kertaa ajattelin käydä läpi stressinhallintakeinoja juuri hallitusjäsenen näkökulmasta.

Stressihän on täysin subjektiivinen kokemus, joten ratkaisukeinotkin ovat uniikit.

Mutta ennen kuin vain yrität ahkeroida enemmän (jotta ne pelkäämäsi riskit eivät realisoidu) ja hallita stressiäsi, sinun kannattaa objektiivisemmin miettiä ihan sitä perusasiaakin: kannattaako sinun edes olla tuossa hallituksessa enää mukana?

Hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Coach Kati Niemi
KTM, KHT, ex-talousjohtaja, hallituspartneri, Executive Coach Kati Niemi

Välillä on järkevämpää irtisanoutua hallituksesta, jos esimerkiksi omistajastrategia on epäselvä ja omistajat sekaantuvat hallituksen, toimitusjohtajan tai muun organisaation toimintaan niin, että hallituksen jäsen ei voi hoitaa velvollisuuksiaan aidosti.

Ennen kuin kuitenkaan teet hätiköityjä päätöksiä päästäksesi vapaaksi vastuusta, stressi tulee saada aisoihin ja päätöksenteko objektiivisemmaksi.

Mistä siis käytännössä vastaat, jos olet hallituksen jäsen? Ja mitä tehdä, jos hallitusjäsenen velvollisuudet alkavat ahdistamaan?

Toivon sinun löytävän vastauksia tästä kirjoituksestani, ja tarvittaessa ota minuun yhteyttä. Executive Coaching -työni lisäksi myös aikaisempi työkokemukseni kansainvälisten organisaatioiden johtajana ja myös auktorisoituna KHT-tilintarkastajana on auttanut minua yrittäjien, toimitusjohtajien, hallitusjäsenten ja johtoryhmäläisten coachaamisessa, mentoroinnissa ja terapiassa (mm. hypnoterapia = hypnoosi + terapeuttiset metodit).

Ja vaikka hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuuden ovat oikeastikin suuret, niin kuitenkin käytännössä se koettu stressi ei koskaan johdu pelkästä koetun uhan suuruudesta, vaan sen koetun vastuun (riskien) suhteesta omiin tunnistettuihin voimavaroihin. 

Jos siis koet, että et voi pienentää ulkoista uhkaa (=hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet esim. riskialttiissa bisneksessä), voit aina harjoitella:

 A) hahmottamaan tuon uhkan äärirajat objektiivisemmin ja realistisemmin, sekä 

B) vahvistamaan voimavarojesi tunnistamista ja kehittämistä.

Aloitetaan tuolla A-kohdalla!

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet – mitäs ne olivatkaan…?

Tieto tuo turvaa osaltaan, mutta joskus tieto vain lisää tuskaa.

Loppupeleissähän osakeyhtiölaki tuntee ainoastaan (karrikoidusti) yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuut, vaikka lopulta omistaja saattaa sotkeutua noihin kaikkiin. Kuitenkin osakeyhtiössä omistajan vastuu rajoittuu lähinnä sijoitettuun pääomaan, ja kaikissa yhtiöissä ei ole muistettu laatia selkeää omistajastrategiaa, joka antaisi hallitukselle jo jonkinlaisen selkärangan, minkä pohjalta navigoida päätöksissä. Se helpottaisi omistajan/omistajien ja hallituksen välistä yhteistyötä – ja sitä kautta laskisi kaikkien osapuolten kokemaa stressiä. Ainakin lähtökohtaisesti.

Kun toimitusjohtajankin valinta (ja valvonta) sekä muiden nimenkirjoittajien (prokuristit) nimitys on hallituksen vastuulla, käytännössä jo sitäkin kautta voi ymmärtää hallituksen suuren vastuun. Hallituksen vastuu on laaja.

Hallitus (=kaikki hallituksen jäsenet yhdessä) vastaa siis teoriassa kaikesta alusta loppuun saakka: strategia, olennaisimmat päätökset (mm. isot investoinnit, uudet/poistettavat liiketoiminnat…), yhtiökokouksen päätösten toimeenpano ja lopulta kaikkien muidenkin päätösten toimeenpanon valvonta (mm. sisäisestä valvonnasta huolehtiminen kattaen kaikki liiketoiminta- ja tukitoiminto-prosessit).

Näitä hommia toki hoitavat toivottavasti ammattilaiset, jotka toimitusjohtaja on rekrytoinut asianmukaisesti eikä vain omasta kaveriporukastaan, kuten liiankin usein tapahtuu ns. ”paremmissakin piireissä”. 

Toki pienissä kuvioissa pienet rasahdukset eivät näy eivätkä kuulu, mutta faktisesti lain edessä: hallitus vastaa viime kädessä.

Ei vain hallituksen puheenjohtaja tai joku yksittäinen hallituksen jäsen, jolle oli hallituksen sisällä delegoitu jotkin ”erityisasiat”, kuten vaikkapa IT- tai talousasiat. Ei myöskään vain esim. audit committee, vaan koko hallitus kollektiivisesti.

Jokainen halllituksen jäsen osana tuota kollektiivia.

Kliininen hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Coach Kati Niemi - Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi, Sipoo
KTM, KHT, ex-talousjohtaja, hallituspartneri, Executive Coach Kati Niemi

Jos esimerkiksi hallitusammattilainen ottaa työlistalleen turhankin monta firmaa eikä kuitenkaan pyhitä riittävästi aikaa hallituksen kokouksiin osallistumisen (ja niihin valmistautumisen) lisäksi, riskit voivat alkaa konkretisoitua. Ensin riskialtteimmissa start up- ja muissa kasvuyrityksissä tai vaikeassa taloustilanteessa kärvistelevissä yrityksissä.

Ei ole ihme, jos hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet alkavat painamaan mieltä myös yöaikaan. Unet menee…

Miksi hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet voivat tuntua niin suurilta, että päätöksiä ei enää uskalleta tehdä oikein mistään?

Moni kokee valtavaa painetta yritysjohtajana tai hallituksen jäsenenä tekemistään päätöksistä, minkä vuoksi liian moni jähmettyy paikoilleen. Turhan moni hyväkin yritys ehtii kuihtua ennen kuin ylin johto tai edes hallitus uskaltaa tehdä päätöksiä. 

Hyvä päätös on sekin, joka voi tuntua vaikealta. Mahdottomalta. 

Ja usein se kaikista pahin päätös on päättää olla päättämättä.

Koska pelottaa. Entä jos…!

Stressireaktio on normaali elimistömme selviytymismoodi, ja jähmettyminen eli kuolleen leikkiminen on aikoinaan esihistoriassa ollut ehkäpä ihan validi selviytymiskeino koettua (silloin todellista!) uhkaa kohtaan. Fysiikkamme ei ole muuttunut samassa tahdissa nykyvaatimusten kanssa, joten yhä useammin tämä fyysinen stressireaktiomme kytkeytyy päälle ihan vaan oman päämme sisäisten uhkakuvien ryydittämänä.

Kun stressireaktio on päällä (joillakin johtajilla ihan kroonisesti), näkökenttä supistuu faktisestikin. Fokusoimme uhkiin emmekä mahdollisuuksiin, jolloin modernin ihmisen mielessä myös esimerkiksi ne hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet alkavat näyttäytyä aikamoisina mörköinä.

Stressaantuneena on vaikeaa tehdä reality checkiä täysin objektiivisesti, mutta se on kuitenkin ensisijaista tässä stressin vähentämisen A-kohdassa (”hahmota uhkan äärirajat objektiivisemmin ja realistisemmin”).

Käydään siis selkokielisesti läpi, mitä nuo hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet siis oikeasti olivatkaan.

Osakyhtiölaki: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet -tiivistelmä

Tähän löydät vastauksen milloin tahansa suoraan osakeyhtiölaista, joka on selkeä eikä edes kovin pitkä. Osaa osakeyhtiölain pykälistä et välttämättä joudu koskaan kohtaamaan käytännön elämässä, jos olet tavanomaisessa suomalaisessa pienessä tai keskisuuressa yhtiössä eivätkä esim. yritysjärjestelyt ole teidän näköpiirissä.

Osakeyhtiön 6. luvun (”Osakeyhtiön johto ja edustaminen”) alussa todetaan lyhyesti, että hallituksen vastuulla on huolehtia ”yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä” sekä siitä, että ”yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.”

Hyvään hallintoon kuuluu päätöksenteon asianmukaisuus vaikkapa siinä, mille markkinoille yrityksen kannattaa ohjautua tai olisiko isomman investoinnin paikka tänä vuonna vai vasta ensi vuosikymmenellä. Eli hallitus vastaa yrityksen strategiasta.

Ja jotta hallituksesta olisi jotain lisäarvoa myös johdolle (ja tietysti yritykselle kokonaisuudessaan eli sitä myöten niille omistajille), ei hallituksen pidä keskittyä pelkkiiin ns. hygieniakysymyksiin kuin kumileimasin.

Lisäksi saman luvun loppupuolella tarkennetaan, että pörssiyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet sisältävät varsinkin taloushallintoon, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen, riskienhallintaan, lähipiiritapahtumien valvontaan sekä tilintarkastajan valintaan liittyviä asioita. 

Nämä ovat kuitenkin asioita, joita käytännössä edellytetään minkä tahansa osakeyhtiön hallituksen jäseneltä, koska muutoin hallituksen jäsen ei olisi välttämättä toiminut huolellisesti tuon lain alkuosankaan perusvaatimuksen osalta.

Osakeyhtiölaki korostaa siis pitkälti nimenomaan juridista, ja varsinkin taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Ja omien kokemusteni mukaan tämä aiheuttaa sen ydinahdistuksen: 

”Vastaanko tosiaan koko taloudesta ja hallinnosta sisäisine kontrolleineen kaikkineen?!”

Teoriassa, juridisesti kyllä. 

Käytännössä sinun yhtiössäsi on toivottavasti päteviä henkilöitä, jotka vastaavat ko. asioista. 

Jos ei ole, hallituksen jäsenenä voit myötävaikuttaa siihen, että toimitusjohtajanne johtotiimeineen alkavat panostamaan avainrekrytointeihin. 

Viime kädessä olet vastuussa myös siitä, että hallitus vaihtaa toimitusjohtajan ja sitä myöten tarvittaessa johtoryhmän ja uudistaa muutakin organisaatiota.

Eli kyllä: hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet ovat laajat – koko yrityksen mittaiset.

Sinun ei kuitenkaan tule olla joka liiketoiminta-alueen, talouden ja corporate governancen superosaaja, vaikka niistä viime kädessä vastaatkin.

Monia alkaa ahdistaa esimerkiksi jo pelkän ”debet ja kredit” sanominen ääneen (trust me, I know!), vaikka oikeasti niissäkään ei ole mitään ihmeellistä taikaa, jonka pitäisi aiheuttaa kenellekään mitään vilunväristyksiä. Jos Suomen kirjanpitolain lisäksi mainitaan kirjainyhdistelmä ”IFRS” (International Financial Reporting Standards), niin monia talousjohtajiakin alkaa ahdistamaan.

Ja kun soppaan sekoitetaan vielä ”sisäinen valvonta”, ”riskienhallinta”, ”sisäiset kontrollit”, ”sisäinen tarkastus” ja ”tilintarkastus”, niin monia alkaa stressaamaan entistä enemmän. Jotkut kuitenkin ymmärtävät, että nuo ovat keskenään hieman eri asioita, vaikka ne kuulostavatkin kaikki vähän samalta.

Jos sitten jostain kuulee, että omassa yhtiössä on vieläpä käynnissä verotarkastus, niin tunnollista, kokenuttakin hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa voi pyörryttää. Vaikka oikeasti verottajaakaan on turha pelätä.

Kaikki kuulostaa sekavalta ja tuntemattomalta, eli stressaavalta!

Mitä suurempi stressi sinulla on työelämään (esim. hallitustyöhön) liittyen, sitä parempi sinun mielikuvituskykysi saattaa olla. 

Nimittäin aivosi, jotka säätelevät stressireaktiotasi, eivät erota, mikä on todellinen, ulkoinen uhka (esim. se leijona esivanhempiemme aikaan) vai kuvitteellinen.

Jos sinulla on lisäksi hyvä keskittymiskyky, osaat fokusoida erinomaisen hyvin omiin sisäisiin uhkakuviisi. Fokuksesi saa uhkat näyttäytymään yhä yksityiskohtaisempina ja värikkäämpinä, niin elävinä, että sinä melkein jo elät omaa uhkakuvaasi todeksi.

Kun suljet silmäsi ja pohdit sitä hallituksen kokouksessa läpikäytyä epäselvyyttä tai riskiarvioraporttia oikein tarkasti, saatat käydä päässäsi läpi kaikki mahdolliset kauhuskenaariot jopa paremmin kuin tuo riskiarvioraportin liikennevalotaulukko pystyi sinulle osoittamaan.

Alat tulla yhä varmemmaksi siitä, että saamasi riskiselvitykset eivät kata kaikkia sinun uhkakuvasi mukaisia värikkäitä yksityiskohtia.

”Entä jos joudun henkilökohtaiseen vastuuseen, niin sitten menee alta talo, auto ja vaimokin lähtee!”

Paniikkitilanteessa tee reality check. Käy tarvittaessa myös juristin kanssa konkreettisesti läpi, mitkä ovat osakeyhtiön hallituksen jäsenen henkilökohtaiset riskit todellisuudessa. Ammattitaitoinen juristi neuvoo sinua liioittelematta riskejä vain oman paksumman tilinsä toivossa.

Kyllä, tiedät jo varmasti sen, että sinäkin voit joutua henkilökohtaiseen vastuuseen niistä päätöksistä, joita olet ollut tekemässä hallituksen jäsenenä toimiessasi.

Kyllä, se voi tarkoittaa taloudellista korvausvelvollisuutta. Eli henkilökohtaisesti vastaat, jos tapahtuu pahoja virheitä.

Mutta se sinun talo ja auto eivät siinä välttämättä siltikään mene (ja ei kai nyt se kumppanisikaan?) varsinkaan, jos sinulla on ollut vastuuvakuutus. Ja vaikka et olisi vastuuvakuutustakaan ottanut, niin todennäköisyys taloudelliselle korvausvelvollisuudelle on pääsääntöisesti suhteellisen pieni.

Jos sinulla on taipumusta stressata liikaa kuin liian vähän, sinä todennäköisesti olet jo pyrkinyt tekemään hallituksessa huolellisesti hyviä päätöksiä ja olet ottanut asioista selvää ennen kuin olet sanonut olennaisissa kohdissa ”kyllä”. 

Virheitä saa hallituskin tehdä, koska eihän kukaan osaa ennustaa tulevaisuutta vaikkapa siitä, mihin valuuttakurssit tai markkinat kehittyvät. Yritys saa tehdä tappiotakin.

Kun olet kenties jopa liiankin tunnollinen, et todennäköisesti ole myöskään tietentahtoen tehnyt päätöksiä omaa etuasi (tai vaikkapa lapsenlapsesi) etua tavoitellen.

Ja jos olet hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa tarkastanut toimitusjohtajan kulut (vaikka tosiasiallisesti koko hallitus onkin toimitusjohtajan ”esimies”), olet todennäköisesti oikeasti tarkastanut ne toimarin matkalaskut etkä ole antanut hänenkään ansaita ylimääräistä henkilökohtaista etua firman piikkiin

Et, vaikka hän olisi sinun lapsuudenkaverisi.

Kun lisäksi olet lukenut osakeyhtiölain ja pari muuta tärkeintä lakia läpi ainakin sillä tasolla, että tiedät, mistä asioista niissä puhutaan, niin todennäköisesti sinulla olisi kellot soineet ainakin pahimmissa vaaranpaikoissa. Osaat kysyä relevantit kysymykset ja tarvittaessa osaat pyytää paikalle myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jos sinulla ei ole luottamusta johtoon. (Tosin siinä kohdassa kannattaa harkita siihen avainhenkilörekrytointiin panostamista tai omasta hallitusjäsenyydestäsi luopumista)

Täydellisyyden tavoittelemisesta irtipäästäminen auttaa jaksamaan myös kovien vastuiden keskellä.

Sinun ei tarvitse osata osakeyhtiö-, kirjanpito- ja verolakeja eikä corporate governance-säädöksiä pilkun tarkasti, sillä niiden noudattamista vartenhan olette jo hallituksessa nimittäneet yhtiöönne pätevän toimitusjohtajan (ettekä vain jotain mukavaa kaverianne) ja hänkin on rekrytoinut johtoryhmäänsä ammattilaisia.

Näistä varmistautuminen on toki sinun vastuullasi, joten siksi sinunkin on hyvä kuulla johtoryhmäläisten esityksiä hallituksessa eikä vain toimitusjohtajaa, joka saattaa (huonossa tapauksessa) selittää asiat todellisuutta kauniimmin.

Sinun tehtäväsi ei ole myöskään tarkastaa kirjanpidon tositteita etkä siten siis voi lopulta koskaan oikeasti tietää, mitä myöskään se tilinpäätös on pilkuntarkasti syönyt. Ja sen voin vakuuttaa sinulle, että aivan jokaikinen tilinpäätös tässä maailmassa sisältää satavarmasti vähintään yhden virheen. Joskus liudan pienempiä, joskus pari isompaa. Aniharvoin jättipotteja.

Ja jos niitä jättipotteja olisi, tilintarkastajankin olisi ne pitänyt havaita. He ovat ammattilaisia eivätkä hekään havaitse (eikä heidän pidä havaita) jokaista virhettä, joten miksipä sinun pitäisi?

Se ei olisi realismia. Ja vain nuo olennaiset asiat ovat realistisesti ajateltuina sinun vastuullasi.

Sama koskee muita hallituksen päätöksiä: vastaatte olennaisista päätöksistä ja siitä, että pätevä toimitusjohtaja huolehtii sitten muusta. Sinun ei siis tarvitse stressata ihan lillukanvarsista, muistathan?

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet: Mikä sitten on sitä realismia vaikkapa talousasioissa?

Minulla on tapana lohduttaa virheitä pelkääviä perfektionisteja sillä, että kirjanpito on käytännössä kumulatiivista virheiden korjausta. Joten sinun on turha stressata jokaisesta rasahduksesta.

Kun osakeyhtiölaki painottaa hallituksen jäsenen taloudellista vastuuta, niin voin lisäksi lohduttaa sinua sillä, että lainkin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa vain oikeat ja riittävät tiedot eli riittävän oikein on jo hyvä suoritus. Myös siinä kansainvälisessä ’kirjanpitolaissamme’ (IFRS) on otettu huomioon olennaisuus, joka suhteutetaan kokonaisuuteen. Yhdessä kohdassa siis saa mennä pieleen, kunhan kokonaiskuva antaa oikeanlaista osviittaa yrityksen tilanteesta.

Vaikka yhä useammin hallitusjäseniäkin haastetaan oikeuteen, tuomiota harvoin tulee henkilölle, joka on oikeasti täysin vilpittömissä mielin ja huolellisuutta noudattaen toiminut hallituksen jäsenenä. Esimerkiksi yhtiön konkurssi ei ole lähtökohtaisesti sinun vikasi etkä sinä voi vaikuttaa käytännössä jokaiseen sopimukseen, jonka yrityksen johtajat solmivat kauppakumppaneidensa kanssa – vahingonkorvausvastuidenkin riskillä. Ja isoimmista investoinneista tai myydyistä omaisuuseristä olet varmasti saanut luotettavan selonteon hallitusmateriaaleissa ja tilintarkastajiltakin.

Jokainen tuomioistuin tietää, että hallitusjäsenyys ei ole kokopäivätyö, jossa sinun olisi pitänyt osata ennakoida kaikki ongelmakohdat, jotta olisit ollut tarkoitetulla tavalla ”riittävän huolellinen”. Vaikka olisit yhtiön toimitusjohtaja, et sinäkään kaikkeen pystyisi. Varsinkaan jos kyseessä on paria miestä tai naista suurempi yritys.

Ole siis itsellesi armollinen, ja suuntaa se vahvan mielikuvituksesi fokus itseäsi tukeviin mielikuviin ja lievitä stressiäsi.

Hallitusjäsenyys ei ole leikinasia, mutta ei myöskään kuolemanvakava paikka. Olennaista on olla hallituksessa, joka oikeasti toimii eikä ole vain kumileimasin.

Kun sinua pyydettiin mukaan hallitukseen, otitko sen kohteliaisuutena ja sanoit kyllä ilman sen enempää miettimistä ja nyt olet alkanut katumaan?

Muistathan, että sinulla on milloin tahansa oikeus myös irtisanoutua hallituksen jäsenyydestä. Jos vain kunniasi eli egosi sen kestää. 🙂

Eli tältäkin osalta voit hakea voimavaroja hallitustyöhön ensisijaisesti omasta itsestäsi käsin: ego ja tietoinen, rationaalinen mieli saattavat vaatia sinulta asioita, joita alitajuntasi ja tiedostamaton mielesi eivät ole yhtä mieltä.

Jos yrityksessä, jossa olet hallituksen jäsen tai puheenjohtaja, alkaa oikeasti nousta pintaan merkkejä todellisista epäselvyyksistä ja potentiaalisista väärinkäytöksistä, sinun on toki käytävä asioita entistä tarkemmin läpi. Pyydä hallituksessa selontekoja asioista, jotka mietityttävät sinua, ja pyydä johtoryhmän jäseniä vastaamaan kysymyksiisi. Jos huoliisi vastataan kierrellen ja kaarrellen, tai huoliasi ei oteta tosissaan, harkitse hallituksesta poisjättäytymistä. Ja vähintäänkin kirjaa eriävä mielipiteesi pöytäkirjaan tarvittaessa.

Haitallisempaa olisi se, että pysyt hallituksessa passiivisena tai jättäydyt kokouksista pois luopumatta jäsenyydestäsi. Sellainen toiminta voitaisiin katsoa vahingon sattuessa niin, että sinä et osoittanut aktiivista huolellisuutta yhtiön hyväksi. Olethan siis aktiivinen myös siinä, että teet päätöksen mahdollisesta poisjättäytymisestäkin.

Tietysti voi olla, että kyseenalaistit oikeasti turhanpäiväisyyksiä ja toimitusjohtaja johtoryhmäläisineen pitää uteliasta huolellisuuttasi vain typeränä pilkunviilaamisena ja heidän vastuisiin puuttumisena. Mutta siinäkin tapauksessa sinun voi tosiaan olla parempi antaa hallitusjäsenen kapula jollekulle toiselle.

Oman visiosi ja strategiasi kirkastaminen – milloin priorisoit niitä?

Yksikään hallitusjäsenyys eikä muukaan työtehtävä ei ole sinun hermojesi menettämisen arvoista. Vaikeassa tilanteessa sinua auttaa sinun omien elämänarvojesi ja prioriteettiesi terävöittäminen, stressinhallintataitojesi kehittämisen lisäksi.

Kirkasta oma visiosi ja strategiasi ensin ennen kuin panostat liikaa energiaasi esimerkiksi siihen hallitusjäsenyyteen, joka tuntuu lähinnä kivireen vetämiseltä.

Kun egosi ei kaipaa hallitusjäsenyyksiä pelkästään titteleiden vuoksi, osaat kieltäytyä hallituspaikoista, jotka eivät oikeasti kutsu sinua.

Jos ystäväsi pyytää sinua oman yrityksensä hallitukseen, varmista, haluaako hän sinne vain kaverinsa yhdeksi jees-mieheksi tai -naiseksi, vai haluaako hän oikeasti varmistaa yrityksensä menestyksen hyödyntämällä sinun ammattitaitoasi.

Varmista myös, ovatko muut hallitusjäsenet yrityksen omistajan kavereita tai onko muita ei-ammatillisiä kytköksiä hallitusjäsenten välillä. Onko hallituksen kokoonpanossa huomioitu tärkeimmät vastuualueet? Ja jos itse et ole esimerkiksi IT- tai tietoturva-asiantuntija etkä talousammattilainen, niin onhan mukana edes joku, joka oikeasti tuntee ajantasaiset säädökset  vaikkapa tietoturva-asioista ja taloudesta eikä ole tehnyt työkseen vain yleishallinnollisia tehtäviä?

Hallitustyöskentelyn kannalta on tietysti tärkeää, että kaikki tulevat toimeen keskenään. Hallituksen jäsenen vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta arvioituna tärkeintä on kuitenkin hallituksen toimintakykyisyys ammatillisesti. Kavereita vapaa-ajalle voit hyvin löytää muualtakin, vai mitä? 🙂

Ja hallituksen jäsenenähän sinä olet osaltaan luomassa hyvää hallitustyöskentelyä, jonka myötä te kaikki hallituksen jäsenet toimitte hyvin tiiminä ja myös yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa. 

Parhaimmillaan voit siis jakaa huolesi heidän kanssaan etkä jää yksin stressaamaan kaikkea, mikä vaan voikaan mennä pieleen.

Avoin keskustelukulttuuri ei synny itsestään, vaikkakin meistä itsestämme käsin.

Sekin on siis se sama sisäinen varmuutesi paikka, jossa myös sitä resilienssiäsi voit kehittää.

Hypnoosihoito - Hypnoterapia - Hypnoterapeutti - NLP valmentaja pääkaupunkiseudulla Kati Niemi

Jos tunnet epävarmuutta hallituspaikastasi ja sen aiheuttamista riskeistä, tuplatsekkaa omat sisäiset ajurisi eli mitkä tekijät saivat sinut alunperin ylipäätään pohtimaan juuri kyseisen yrityksen hallitusjäsenyyttä. Ottaisitko hallituspaikan vastaan uudelleen aidosti hyvistä syistä? Silloin toivotan sinulle onnea, huolellisuutta ja resilienssiä matkaan!

Ota yhteyttä, kun kaipaat sparraajaa rinnallesi.

Sinua kannustaen,

Executive Coach Kati
KTM, KHT, Kliininen hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Digiyrittäjä
[email protected]

ILMAISTA INSPIRAATIOTA

OTA YHTEYTTÄ!

UUSIMMAT

Laita hyvä kiertoon!

Mitä ajatuksia tämä artikkeli herätti sinussa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ilmaista inspiraatiota