Hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Coach, Tietokirjailija Kati Niemi

Hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet stressaavat, hypnoosi auttaa

Laita hyvä kiertoon!

Hypnoterapia- ja coaching-asiakkaisiini on kuulunut sekä pitkän kansainvälisen uran tehneitä johtajia että uraputkessa parhaillaan paahtavia nuorempia esimiehiä ja liiketoimintavastuussa olevia johtajia. Vaikka heidän jokaisen työtehtävät, vastuut ja velvollisuudet sekä yrityksen toimiala ovatkin erilaiset, heillä on usein yhteinen nimittäjä: stressi. Ylintä vastuuta kantavat hallituksen jäsenet (yrittäjän itsensä lisäksi), joten tällä kertaa ajattelin käydä läpi stressinhallintakeinoja juuri hallitusjäsenten näkökulmasta. Jos siis sinuakin hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet stressaavat, tämä kirjoitukseni on sinulle.

Kati Niemi NLP-valmentaja, Hypnoterapeutti, Kirjailija

Aikaisempi työkokemukseni kansainvälisten organisaatioiden johtajana ja myös auktorisoituna KHT-tilintarkastajana on auttanut minua yrittäjien, toimitusjohtajien, hallitusjäsenten ja johtoryhmäläisten coachaamisessa ja mentoroinnissa.

Käytännössä stressi ei koskaan johdu pelkästä koetun uhan suuruudesta, vaan sen suhteesta omiin tunnistettuihin voimavaroihin. Jos siis koet, että et voi pienentää ulkoista uhkaa (=hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet esim. riskialttiissa bisneksessä), voit aina harjoitella A) hahmottamaan tuon uhkan äärirajat objektiivisemmin ja realistisemmin, sekä B) vahvistamaan voimavarojesi tunnistamista ja kehittämistä.

Aloitetaan tuolla A-kohdalla!

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet – mitäs ne olivatkaan…?

Moni kokee valtavaa painetta yritysjohtajana tai hallituksen jäsenenä tekemistään päätöksistä, minkä vuoksi liian moni jähmettyy paikoilleen. Turhan moni hyväkin yritys ehtii kuihtua ennen kuin ylin johto uskaltaa tehdä päätöksiä. Hyvä päätös on sekin, joka voi tuntua vaikealta. Ja usein se kaikista pahin päätös on päättää olla päättämättä.

Koska pelottaa. Entä jos…!

Stressireaktio on normaali elimistömme selviytymismoodi, ja jähmettyminen eli kuolleen leikkiminen on aikoinaan esihistoriassa ollut ehkäpä ihan validi selviytymiskeino koettua (silloin todellista!) uhkaa kohtaan. Fysiikkamme ei ole muuttunut samassa tahdissa nykyvaatimusten kanssa, joten yhä useammin tämä fyysinen stressireaktiomme kytkeytyy päälle ihan vaan oman päämme sisäisten uhkakuvien ryydittämänä.

Kun stressireaktio on päällä (joillakin johtajilla ihan kroonisesti), näkökenttä supistuu faktisestikin. Fokusoimme uhkiin emmekä mahdollisuuksiin, jolloin modernin ihmisen mielessä myös esimerkiksi ne hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet alkavat näyttäytyä aikamoisina mörköinä.

Stressaantuneena on vaikeaa tehdä reality checkiä täysin objektiivisesti, mutta se on kuitenkin ensisijaista tässä stressin vähentämisen A-kohdassa (”hahmota uhkan äärirajat objektiivisemmin ja realistisemmin”).

Käydään siis selkokielisesti läpi, mitä nuo hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet siis oikeasti olivatkaan.

TIIVISTELMÄ: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet

Tähän löydät vastauksen milloin tahansa suoraan osakeyhtiölaista, joka on selkeä eikä edes kovin pitkä. Osaa osakeyhtiölain pykälistä et välttämättä joudu koskaan kohtaamaan käytännön elämässä, jos olet tavanomaisessa suomalaisessa pienessä tai keskisuuressa yhtiössä eivätkä esim. yritysjärjestelyt ole teidän näköpiirissä.

Osakeyhtiön 6. luvun (”Osakeyhtiön johto ja edustaminen”) alussa todetaan lyhyesti, että hallituksen vastuulla on huolehtia ”yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä” sekä siitä, että ”yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.”

Lisäksi saman luvun loppupuolella tarkennetaan, että pörssiyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet sisältävät varsinkin taloushallintoon, sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen, riskienhallintaan, lähipiiritapahtumien valvontaan sekä tilintarkastajan valintaan liittyviä asioita. Nämä ovat kuitenkin asioita, joita käytännössä edellytetään minkä tahansa osakeyhtiön hallituksen jäseneltä, koska muutoin hallituksen jäsen ei olisi välttämättä toiminut huolellisesti tuon lain alkuosankaan perusvaatimuksen osalta.

Osakeyhtiölaki korostaa siis pitkälti nimenomaan juridista, ja varsinkin taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Ja omien kokemusteni mukaan tämä aiheuttaa sen ydinahdistuksen: ”Vastaanko tosiaan koko taloudesta ja hallinnosta sisäisine kontrolleineen kaikkineen?!”

Teoriassa kyllä. Käytännössä sinun yhtiössäsi on toivottavasti päteviä henkilöitä, jotka vastaavat ko. asioista. Jos ei ole, hallituksen jäsenenä voit myötävaikuttaa siihen, että toimitusjohtajanne johtotiimeineen alkavat panostamaan avainrekrytointeihin.

Sinun ei tule olla talouden ja corporate governancen superosaaja, vaikka niistä viime kädessä vastaatkin.

Monia alkaa ahdistaa jo pelkän ”debet ja kredit” sanominen ääneen (trust me, I know!), vaikka oikeasti niissäkään ei ole mitään ihmeellistä taikaa, jonka pitäisi aiheuttaa kenellekään mitään vilunväristyksiä. Jos kirjanpitolain lisäksi mainitaan kirjainyhdistelmä ”IFRS” (International Financial Reporting Standards), niin monia talousjohtajiakin alkaa ahdistamaan.

Ja kun soppaan sekoitetaan vielä ”sisäinen valvonta”, ”riskienhallinta”, ”sisäiset kontrollit”, ”sisäinen tarkastus” ja ”tilintarkastus”, niin monia alkaa stressaamaan entistä enemmän. Jotkut kuitenkin ymmärtävät, että nuo ovat keskenään hieman eri asioita, vaikka ne kuulostavatkin kaikki vähän samalta.

Jos sitten jostain kuulee, että omassa yhtiössä on vieläpä käynnissä verotarkastus, niin tunnollista, kokenuttakin hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa voi pyörryttää. Vaikka oikeasti verottajaakaan on turha pelätä.

Kaikki kuulostaa sekavalta ja tuntemattomalta, eli stressaavalta!

Mitä suurempi stressi sinulla on työelämään liittyen, sitä parempi sinun mielikuvituskykysi saattaa olla. Nimittäin aivosi, jotka säätelevät stressireaktiotasi, eivät erota, mikä on todellinen, ulkoinen uhka (esim. se leijona esivanhempiemme aikaan) vai kuvitteellinen.

Jos sinulla on lisäksi hyvä keskittymiskyky, osaat fokusoida erinomaisen hyvin omiin sisäisiin uhkakuviisi. Fokuksesi saa uhkat näyttäytymään yhä yksityiskohtaisempina ja värikkäämpinä, niin elävinä, että sinä melkein jo elät omaa uhkakuvaasi todeksi.

Kun suljet silmäsi ja pohdit sitä hallituksen kokouksessa läpikäytyä epäselvyyttä tai riskiarvioraporttia oikein tarkasti, saatat käydä päässäsi läpi kaikki mahdolliset kauhuskenaariot jopa paremmin kuin tuo riskiarvioraportin liikennevalotaulukko pystyi sinulle osoittamaan.

Alat tulla yhä varmemmaksi siitä, että saamasi riskiselvitykset eivät kata kaikkia sinun uhkakuvasi mukaisia värikkäitä yksityiskohtia.

”Entä jos joudun henkilökohtaiseen vastuuseen, niin sitten menee alta talo, auto ja vaimokin lähtee!”

Paniikkitilanteessa tee reality check. Käy tarvittaessa myös juristin kanssa konkreettisesti läpi, mitkä ovat osakeyhtiön hallituksen jäsenen henkilökohtaiset riskit todellisuudessa. Ammattitaitoinen juristi neuvoo sinua liioittelematta riskejä vain oman paksumman tilinsä toivossa.

Kyllä, tiedät jo varmasti sen, että sinäkin voit joutua henkilökohtaiseen vastuuseen niistä päätöksistä, joita olet ollut tekemässä hallituksen jäsenenä toimiessasi.

Kyllä, se voi tarkoittaa taloudellista korvausvelvollisuutta. Eli henkilökohtaisesti vastaat, jos tapahtuu pahoja virheitä.

Mutta se talo ja auto eivät siinä välttämättä siltikään mene (ja ei kai nyt se kumppanisikaan?) varsinkaan, jos sinulla on ollut vastuuvakuutus. Ja vaikka et olisi vastuuvakuutustakaan ottanut, niin todennäköisyys taloudelliselle korvausvelvollisuudelle on pieni.

Jos sinulla on taipumusta stressata liikaa kuin liian vähän, sinä todennäköisesti olet jo pyrkinyt tekemään hallituksessa hyviä päätöksiä ja olet ottanut asioista selvää ennen kuin olet sanonut olennaisissa kohdissa ”kyllä”.

Kun olet kenties jopa liiankin tunnollinen, et todennäköisesti ole myöskään tietentahtoen tehnyt päätöksiä omaa etuasi (tai vaikkapa lapsenlapsesi) etua tavoitellen.

Ja jos olet hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa tarkastanut toimitusjohtajan kulut, olet todennäköisesti oikeasti tarkastanut ne etkä ole antanut hänenkään ansaita ylimääräistä henkilökohtaista etua firman piikkiin.

Kun lisäksi olet lukenut osakeyhtiölain ja pari muuta tärkeintä lakia läpi ainakin sillä tasolla, että tiedät, mistä asioista niissä puhutaan, niin todennäköisesti sinulla olisi kellot soineet ainakin pahimmissa vaaranpaikoissa. Osaat kysyä relevantit kysymykset ja tarvittaessa osaat pyytää paikalle myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jos sinulla ei ole luottamusta johtoon. (Tosin siinä kohdassa kannattaa harkita siihen avainhenkilörekrytointiin panostamista tai omasta hallitusjäsenyydestäsi luopumista)

Täydellisyyden tavoittelemisesta irtipäästäminen auttaa jaksamaan myös kovien vastuiden keskellä.

Sinun ei tarvitse osata osakeyhtiö-, kirjanpito- ja verolakeja eikä corporate governance-säädöksiä pilkun tarkasti, sillä niiden noudattamista vartenhan olette jo hallituksessa nimittäneet yhtiöönne pätevän toimitusjohtajan (ettekä vain jotain mukavaa kaverianne) ja hänkin on rekrytoinut johtoryhmäänsä ammattilaisia.

Näistä varmistautuminen on toki sinun vastuullasi, joten siksi sinunkin on hyvä kuulla johtoryhmäläisten esityksiä hallituksessa eikä vain toimitusjohtajaa, joka saattaa (huonossa tapauksessa) selittää asiat todellisuutta kauniimmin.

Sinun tehtäväsi ei ole myöskään tarkastaa kirjanpidon tositteita etkä siten siis voi lopulta koskaan oikeasti tietää, mitä myöskään se tilinpäätös on pilkuntarkasti syönyt. Ja sen voin vakuuttaa sinulle, että aivan jokaikinen tilinpäätös tässä maailmassa sisältää satavarmasti vähintään yhden virheen. Joskus liudan pienempiä, joskus pari isompaa. Aniharvoin jättipotteja.

Ja jos niitä jättipotteja olisi, tilintarkastajankin olisi ne pitänyt havaita. He ovat ammattilaisia eivätkä hekään havaitse (eikä heidän pidä havaita) jokaista virhettä, joten miksipä sinun pitäisi?

Se ei olisi realismia. Ja vain nuo olennaiset asiat ovat realistisesti ajateltuina sinun vastuullasi.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet: Mikä sitten on sitä realismia?

Minulla on tapana lohduttaa virheitä pelkääviä perfektionisteja sillä, että kirjanpito on käytännössä kumulatiivista virheiden korjausta. Joten sinun on turha stressata jokaisesta rasahduksesta.

Kun osakeyhtiölaki painottaa hallituksen jäsenen taloudellista vastuuta, niin voin lisäksi lohduttaa sinua sillä, että lainkin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa vain oikeat ja riittävät tiedot eli riittävän oikein on jo hyvä suoritus. Myös siinä kansainvälisessä ’kirjanpitolaissamme’ (IFRS) on otettu huomioon olennaisuus, joka suhteutetaan kokonaisuuteen. Yhdessä kohdassa siis saa mennä pieleen, kunhan kokonaiskuva antaa oikeanlaista osviittaa yrityksen tilanteesta.

Vaikka yhä useammin hallitusjäseniäkin haastetaan oikeuteen, tuomiota harvoin tulee henkilölle, joka on oikeasti täysin vilpittömissä mielin ja huolellisuutta noudattaen toiminut hallituksen jäsenenä. Esimerkiksi yhtiön konkurssi ei ole lähtökohtaisesti sinun vikasi etkä sinä voi vaikuttaa käytännössä jokaiseen sopimukseen, jonka yrityksen johtajat solmivat kauppakumppaneidensa kanssa – vahingonkorvausvastuidenkin riskillä. Ja isoimmista investoinneista tai myydyistä omaisuuseristä olet varmasti saanut luotettavan selonteon hallitusmateriaaleissa ja tilintarkastajiltakin.

Jokainen tuomioistuin tietää, että hallitusjäsenyys ei ole kokopäivätyö, jossa sinun olisi pitänyt osata ennakoida kaikki ongelmakohdat, jotta olisit ollut tarkoitetulla tavalla ”riittävän huolellinen”. Vaikka olisit yhtiön toimitusjohtaja, et sinäkään kaikkeen pystyisi. Varsinkaan jos kyseessä on paria miestä tai naista suurempi yritys.

Ole siis itsellesi armollinen, ja suuntaa se vahvan mielikuvituksesi fokus itseäsi tukeviin mielikuviin ja lievitä stressiäsi.

Hallitusjäsenyys ei ole leikinasia, mutta ei myöskään kuolemanvakava paikka.

Kun sinua pyydettiin mukaan hallitukseen, otitko sen kohteliaisuutena ja sanoit kyllä ilman sen enempää miettimistä ja nyt olet alkanut katumaan?

Muistathan, että sinulla on milloin tahansa oikeus myös irtisanoutua hallituksen jäsenyydestä. Jos vain kunniasi eli egosi sen kestää. 🙂

Eli tältäkin osalta voit hakea voimavaroja hallitustyöhön ensisijaisesti omasta itsestäsi käsin: ego ja tietoinen, rationaalinen mieli saattavat vaatia sinulta asioita, joita alitajuntasi ja tiedostamaton mielesi eivät ole yhtä mieltä.

Jos yrityksessä, jossa olet hallituksen jäsen tai puheenjohtaja, alkaa oikeasti nousta pintaan merkkejä todellisista epäselvyyksistä ja potentiaalisista väärinkäytöksistä, sinun on toki käytävä asioita entistä tarkemmin läpi. Pyydä hallituksessa selontekoja asioista, jotka mietityttävät sinua, ja pyydä johtoryhmän jäseniä vastaamaan kysymyksiisi. Jos huoliisi vastataan kierrellen ja kaarrellen, tai huoliasi ei oteta tosissaan, harkitse hallituksesta poisjättäytymistä. Ja vähintäänkin kirjaa eriävä mielipiteesi pöytäkirjaan tarvittaessa.

Haitallisempaa olisi se, että pysyt hallituksessa passiivisena tai jättäydyt kokouksista pois luopumatta jäsenyydestäsi. Sellainen toiminta voitaisiin katsoa vahingon sattuessa niin, että sinä et osoittanut aktiivista huolellisuutta yhtiön hyväksi. Olethan siis aktiivinen myös siinä, että teet päätöksen mahdollisesta poisjättäytymisestäkin.

Tietysti voi olla, että kyseenalaistit oikeasti turhanpäiväisyyksiä ja toimitusjohtaja johtoryhmäläisineen pitää uteliasta huolellisuuttasi vain typeränä pilkunviilaamisena ja heidän vastuisiin puuttumisena. Mutta siinäkin tapauksessa sinun voi tosiaan olla parempi antaa hallitusjäsenen kapula jollekulle toiselle.

Oman visiosi ja strategiasi kirkastaminen – milloin priorisoit niitä?

Yksikään hallitusjäsenyys eikä muukaan työtehtävä ei ole sinun hermojesi menettämisen arvoista. Vaikeassa tilanteessa sinua auttaa sinun omien elämänarvojesi ja prioriteettiesi terävöittäminen, stressinhallintataitojesi kehittämisen lisäksi.

Kirkasta oma visiosi ja strategiasi ensin ennen kuin panostat liikaa energiaasi esimerkiksi siihen hallitusjäsenyyteen, joka tuntuu lähinnä kivireen vetämiseltä.

Kun egosi ei kaipaa hallitusjäsenyyksiä pelkästään titteleiden vuoksi, osaat kieltäytyä hallituspaikoista, jotka eivät oikeasti kutsu sinua.

Jos ystäväsi pyytää sinua oman yrityksensä hallitukseen, varmista, haluaako hän sinne vain kaverinsa yhdeksi jees-mieheksi tai -naiseksi, vai haluaako hän oikeasti varmistaa yrityksensä menestyksen hyödyntämällä sinun ammattitaitoasi.

Varmista myös, ovatko muut hallitusjäsenet yrityksen omistajan kavereita tai onko muita ei-ammatillisiä kytköksiä hallitusjäsenten välillä. Onko hallituksen kokoonpanossa huomioitu tärkeimmät vastuualueet? Ja jos itse et ole talousammattilainen, niin onhan mukana edes joku, joka oikeasti tuntee ajantasaiset säädökset eikä ole tehnyt työkseen vain yleistaloushallinnollisia tehtäviä?

Hallitustyöskentelyn kannalta on tietysti tärkeää, että kaikki tulevat toimeen keskenään. Hallituksen jäsenen vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta arvioituna tärkeintä on kuitenkin hallituksen toimintakykyisyys ammatillisesti. Kavereita vapaa-ajalle voit hyvin löytää muualtakin, vai mitä? 🙂

Hypnoosihoito - Hypnoterapia - Hypnoterapeutti - NLP valmentaja pääkaupunkiseudulla Kati Niemi

Jos tunnet epävarmuutta hallituspaikastasi, tuplatsekkaa omat sisäiset ajurisi eli mitkä tekijät saivat sinut pohtimaan hallitusjäsenyyttä. Ottaisitko hallituspaikan vastaan aidosti hyvistä syistä? Silloin toivotan sinulle onnea, huolellisuutta ja resilienssiä matkaan!

Ota yhteyttä, kun kaipaat sparraajaa rinnallesi.

Sinua kannustaen,
valmentajasi Kati
KTM, KHT, Kliininen hypnoterapeutti, NLP-valmentaja, Digiyrittäjä
[email protected]

ILMAISTA INSPIRAATIOTA

OTA YHTEYTTÄ!

UUSIMMAT

Laita hyvä kiertoon!

Mitä ajatuksia tämä artikkeli herätti sinussa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ilmaista inspiraatiota